Akademická cena

Ad unicum. Antika

Autorky: Stanislava Kučová, Šárka Radostová

Hlavním cílem tříletého projektu bylo odborné zpracování, zhodnocení a prezentace antických předmětů z mobiliárních fondů Národního památkového ústavu odborné a laické veřejnosti.

Projekt historicky poprvé uceleně představuje antické soubory zestátněné po II. sv. válce a uložené v objektech státních hradů a zámků. Výsledky projektu prezentujeme formou tištěné monografie, virtuálně na portálu e-Sbírky, prostřednictvím přednášek pro širokou veřejnost (Knižní čtvrtek NPÚ, Univerzity třetího věku FFUK a NPÚ, Společnost přátel NM ad.), obohatí také průvodcovské texty. Publikace Ad unicum. Antika přináší komplexní odborné zpracování a zhodnocení předmětů antického původu. Publikaci uvozuje kapitola věnovaná fenoménu sběratelství řeckých a římských památek od středověku do 19. století, a to optikou památek, které se na naše území dostaly. V dalších kapitolách, členěných na základě materiálů, ze kterých byly předměty vyrobeny, je popsána stručná historie jednotlivých uměleckořemeslných oborů. Za každou kapitolou jsou katalogovou formou představeny konkrétní předměty s bohatým obrazovým doprovodem.

Projekt je orientován k odborné i laické veřejnosti, poskytuje badatelskou bázi výzkumníkům, edukační materiál studentům příslušných oborů a přístupnou formou seznamuje s výsledky výzkumu nejširší veřejnost.

Chcete se dozvědět více?

https://www.npu.cz/cs/e-shop/103002-ad-?fbclid=IwAR2Exh1oXSSziKVJtG-pRszYjbl92f3yPqfSWzNjITU9XmVyzYq1aGbK-b8

Archeopodcast

Autorky: Anna Augustinová, Jana Doležalová, Adéla Legnerová

Cílem ArcheoPodcastu je skrze rozhovory představit unikátní archeologické nálezy i běžnou práci archeologů, ukázat pestrost archeologie a poukázat na důležitost mezioborové spolupráce. V neposlední řadě se autorky snaží bourat zažité mýty, ať už se jedná o kopání dinosaurů nebo zkreslený pohled na archeologii a stavební činnost.

Formou strukturovaných rozhovorů s hosty seznamují posluchače se širokým spektrem témat, které archeologie nabízí. Jejich hosty jsou etablovaní odborníci, pracovníci regionálních institucí i mladí badatelé. V jednotlivých epizodách představují jak osobní příběhy hostů, tak jejich odbornou činnost. Nepravidelně vychází také Expediční speciály zaměřené na práci českých odborníků v zahraničí. Výjimečně jsou publikovány i rozhovory se zahraničními hosty v angličtině.

Součástí projektu jsou profily na sociálních sítích Instagram a Facebook, jejichž prostřednictvím komunikují s posluchači, sdílí tipy na výstavy a další zajímavé akce. Ke každé epizodě je kromě krátkého úvodního textu zveřejňován také doprovodný obrazový materiál, detailní doprovodné materiály jsou dostupné na Patreonu - platformě, určené pro nezávislé tvůrce.

ArcheoPodcast se snaží pokrýt všechny nejužívanější platformy, aby byl dostupný široké veřejnosti - tj. Spotify, YouTube, Apple Podcasts a GooglePodcasts.

Chcete se dozvědět více?

Instagram: https://www.instagram.com/archeopodcast_cz/

Facebook: https://www.facebook.com/ArcheoPodcast

Patreon: https://www.patreon.com/user?u=83733704

Spotify: https://open.spotify.com/show/1MIA53KSBxZ6sBxIlC9vLK?si=28b8aa59e30e47ce&nd=1&dlsi=e8a454ba0b344d78

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCBHZk5VlywNWOjEpmgEyeYA

GooglePodcats: https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9jNzM3ZTQ0NC9wb2RjYXN0L3Jzcw?sa=X&ved=0CAcQrrcFahcKEwj4rsD4muf7AhUAAAAAHQAAAAAQLA

ApplePodcast: https://podcasts.apple.com/us/podcast/archeopodcast/id1656772221

Biatec

Autor: Petr Liška, Anna Frantalová, Petr Ondroušek.

V rámci projektu byl vytvořen a publikován komiks Biatec, který obsahuje tři válečné příběhy hlavního hrdiny, inspirované skutečnými událostmi doby železné. Příběh začíná v době galských válek, pokračuje přes pohnuté události válek bójských a vrcholí za dob válek dáckých. Čtenáře tak seznamuje s různými regiony i skupinami, které starověkou Evropu obývaly.

Komiks byl vydán v českém jazyce a má celkem 32 stran, z toho 7 stran tvoří edukační část s historickými reáliemi a zábavnými úkoly (křížovka, hledání chyb, přesmyčky). Ty umožňují čtenářům připomenout si a zapamatovat, co se dozvěděli o životě našich předků. Děti a mládež je třeba vzdělávat takovou formou, která je zaujme a umožní jim, aby se učení stalo i zábavou. V Čechách existuje pouze několik málo historických komiksů, na rozdíl třeba od západní Evropy. Cílem bylo tento trend změnit, a tím poutavou a zajímavou formou přiblížit naši historii zejména žákům 5. a 6. tříd. Komiks je ale rovněž určen dospělým se zájmem o historii, keltskou kulturu a archeologii. Na realizaci autoři spolupracovali nejen s profesionálními kreslíři, ale také s historiky. Společným cílem bylo spojit zábavu a vzdělávání do formy, která čtenáře baví a zajímá.

Komiks je aktuálně k zapůjčení ve všech krajských knihovnách, v Národní knihovně ČR, ve Východočeském muzeu v Pardubicích a Muzeu Dolní Břežany. Dále je možné jej zakoupit v Muzeu Všestary a Muzeu T. G. M. Rakovník i přes webové stránky festivalu Lughnasad.

Chcete se dozvědět více?

https://www.lughnasad.cz/komiks-biatec/

https://www.databazeknih.cz/knihy/biatec-530936

https://comicsdb.cz/comics/10313/biatec/komentare

https://denikn.cz/1224134/ve-francii-asterix-v-cesku-biatec-vysel-komiks-o-sjednotiteli-keltskych-kmenu-na-uzemi-cech/

Jedli, pili, hodovali

Autoři: Renata Šmidtová, Lucie Novotná, Miroslav Popelka

Cílem akce bylo seznámit širokou veřejnost se stravováním našich předků a vším, co se stravováním souvisí, a to ve všech obdobích (od pravěku po novověk).

7. října 2023 se v prostorách dvora starobylého Karolina konala akce s názvem "Jedli, pili, hodovali, na období nekoukali". Jak již název akce napovídá, hlavním tématem bylo stravování ve všech obdobích, tedy od pravěku až po novověk. Šlo tedy vlastně o první historický „food festival“ v České republice, kde bylo možné na 20 stanovištích ochutnat různé sladké i slané kaše, domácí sýry, polévky, chlebové i zeleninové placky, nakládané maso, pivo a víno, kvas, ale také například perníčky a sorbet, tedy vše, co bylo a mohlo být součástí jídelníčku našich předků. Nutno podotknout, že mnohá jídla byla připravovaná dle archeologických nálezů, například chléb, kaše a prosné bylinné pivo, další dle starých kuchařek a receptů.

„Food festival“ byl doplněný dalšími stanovišti, které se všechny zabývaly stravováním a vlivem stravy na život našich předků (nemoci, které se spojují se stravováním a projevují se tak na kostech a zubech, originály a repliky nálezů keramických a skleněných nádob a nástrojů sloužících k úpravě potravin, laserový profilovač, traseologie mlecích kamenů, obětiny a obětní stoly, stahování králíka pazourkovým nožem atd.). Součástí celé akce byl také blok krátkých přednášek zvaných „Archeologické jednohubky“, jejichž témata se opět dotýkala stravování a všeho, co s ním souvisí.

Akce byla pořádána v rámci oslav Mezinárodního dne archeologie, navštívilo jí téměř 1500 návštěvníků a účastnilo se jí 12 institucí a reenactment skupin víceméně z celé ČR.

Chcete se dozvědět více?

https://upa.ff.cuni.cz/cs/2023/07/24/mezinarodni-den-archeologie-2023/

https://www.facebook.com/events/6409301842479265?ref=

https://www.rajce.idnes.cz/uprav/album/mezinarodni-den-archeologie-2023-velky-historicky-food-festival

Publikace Královské klenoty ze Mšece a Řevničova. Unikátní nálezy z období stěhování národů ze středních Čech

Autoři: Kateřina Blažková, Jana Bezáková, Jaroslav Jiřík

Kniha se věnuje významným archeologickým nálezům zlatých šperků - opaskové přezky, prstenu a závěsu koňské ohlávky z období stěhování národů a časného středověku učiněných v letech 2020 a 2021 na Rakovnicku. Ač jde o v dnešní době tak rozšířené náhodné detektorové nálezy, u kterých bývají omezené možnosti jejich dalšího zkoumání, v tomto případě se díky jejich exkluzivnosti podařilo zainteresovat a propojit velký počet odborníků z řad historie i přírodních věd z několika zemí a jejich úsilí dalo vzniknout publikaci, která předkládá mnohovrstevnatý pohled na prostorové a společenské vztahy nově vznikajících státních útvarů Evropy po zániku Západořímské říše. Necelé tři roky od mimořádného nálezu zlatých šperků z období stěhování národů na Rakovnicku a necelý rok od zahájení výstavy Záhada zlatých šperků v Muzeu T. G. M. Rakovník vyšla pod editorským vedením archeologů Muzea T. G. M. Rakovník a doc. Jaroslava Jiříka obsáhlá publikace v české i anglické verzi s vydařenou grafickou podobou, s mnoha velkolepými obrazovými přílohami a rozšířenou realitou. Výstupem knihy je 20 kapitol 29 autorů na 255 stranách, kde jsou postupně tyto unikáty představeny a podrobeny srovnání s evropskými poklady svého druhu, doložena existence důležité dálkové obchodní cesty protínající severní část Rakovnicka, opakovaná přítomnost nobility z různých částí Evropy a význam nedalekého hradiště Dřevíč. Přírodovědné a technické analýzy vysoké úrovně, které jsou v knize prezentovány, předkládají možnosti a standardy mezioborové spolupráce v archeologii obecně.

Chcete se dozvědět více?

https://archeologickerozhledy.cz/index.php/ar/article/view/213/207

https://mailchi.mp/sal/salon-547379?e=0c0a35e884#pubs

http://jblack.cz/recenze/kralovske-klenoty-ze-msece-a-revnicova-unikatni-nalezy-z-obdobi-stehovani-narodu-ze-strednich-cech/

https://ivotresl.cz/krest-vypravne-publikace-kralovske-klenoty/

Publikace Ústřice a breviář. Výpověď barokní jímky v klášteře Plasy

Autoři: Marcela Waldmannová, Jakub Krček

Za celým výzkumem a prezentací jeho výsledků stála Marcela Waldmannová. Autory knihy jsou: Marcela Waldmannová – Jakub Krček a kolektiv (Kristýna Matějková, Miroslav Hus, Veronika Pilná, Jindřich Figura, Jitka Kottová, Dmitrij Timofejev, Václav Chmelíř, Petr Kočár, Jarmila Skružná, Romana Kočárová, Libor Petr, Zdeňka Sůvová, Sylva Drtikolová Kaupová).

Cílem projektu je popularizace archeologie raného novověku prostřednictvím uceleného publikování výsledků šest let trvajícího mezioborového zpracování archeologického výzkumu odpadní jímky někdejší prelatury cisterciáckého kláštera v Plasích.

Středobodem knihy Ústřice a breviář. Výpověď barokní jímky v klášteře Plasy jsou odborné analýzy komplexně mezioborově pojatého archeologického výzkumu barokní jímky. Kapitoly jednotlivých odborníků podávají zprávy o souborech hmotné kultury (keramiky, skla, kovů, dřeva, textilu a usní), o výsledcích paleografického vyhodnocení fragmentů papírů, sfragistického rozboru dopisních pečetí a o výsledcích přírodovědných analýz (archeobotanické, xylotomické, antrakologické, palynologické, archeozoologické a izotopové). Významným přesahem publikace je syntéza výsledků napojená na podrobný archivní průzkum. Zejména tato část knihy čtenáři nabízí náhled na skrytý život opatského domu, představu o jeho každodenním provozu a životě jeho obyvatel včetně služebnictva v posledních přibližně osmdesáti letech trvání zdejšího kláštera. Chronologickým zacílením na úzce vymezené období raného novověku, povahou zpracovaného materiálu i důrazem na kombinaci svědectví archeologických a archivních pramenů jde o dosud ojedinělý příspěvek k domácí archeologii novověku a monasteriologickému bádání. Téma zatraktivňují kvalitní fotografie vybraných nálezů.

Chcete se dozvědět více?

https://www.npu.cz/cs/uop-plzen/zpravy/103075-publikace-ustrice-a-breviar-prinasi-pozoruhodny-pribeh-z-klastera-plasy-aneb-co-jimka-schvati-archeologie-navrati

https://www.npu.cz/cs/uop-plzen/cim-se-zabyvame/archeologie/archeologicke-vyzkumy/plasy-jimka

https://www.npu.cz/uop/plzen/pdf/akce-vystavy-prednasky/2023/vystava-jimka/jimka_panely1-14.pdf

Záhadné objevy u hradu Věžka

Autoři: Filip Kasl, Petr Sokol

Cílem dokumentu bylo prezentovat vědecko-výzkumnou činnost oddělení archeologie NPÚ, územního odborného pracoviště v Plzni a nabídnout nový pohled na navštěvovanou zkoumanou archeologickou lokalitu popularizačním způsobem – ve formě krátkého filmu, dostupného na kanálu YouTube.

Jedná se o krátký dokument o archeologickém výzkumu u hradu Věžka u Plzně. Oddělení archeologie plzeňského pracoviště NPÚ se v rámci své vědecko-výzkumné činnosti zaměřuje na tzv. záhadné archeologické lokality, tj. objekty, u kterých není znám účel ani doba vzniku a nebyly dosud uspokojivě prozkoumány. Jejich výzkum probíhá za použití klasických i novějších metod. Výběr v tomto případě padl na dochované antropogenní objekty v blízkosti hradu Věžka, o jejichž původu a účelu existuje několik protichůdných hypotéz. Nová zjištění byla představena prostřednictvím krátkého filmu – reportáže, kde je věnován prostor i překvapivým nálezům z výzkumu předpolí tohoto zaniklého středověkého hradu. V dokumentu vystupují vedle archeologa NPÚ, ÚOP v Plzni Filipa Kasla další odborníci. Hlas čteného komentáře patří zpěvákovi české rockové kapely Znouzectnost. Dokument vznikl na základě Institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace (DKRVO), poskytované Ministerstvem kultury.

Chcete se dozvědět více?

https://www.youtube.com/watch?v=Jb9c8UMIaAo

Muzejní cena

Časostroj

Autorka: Jitka Tláskalová

Dětský časopis Časostroj popularizuje moderní archeologii, historii, paleontologii a dějiny umění a představuje je hravou a přístupnou formou.

Časopis vychází od roku 2011 a v roce 2012 byl oceněn Akademií věd. Články připravují odborníci s výtvarníky. Součástí je i dárek. V současné době má periodikum pravidelnou sekci v ČRo. Časopis je zaměřen na děti ve věku od 6 do 14 let.

Chcete se dozvědět více?

https://www.facebook.com/Casostroj

https://arksfoundation.net/our-partners

https://junior.rozhlas.cz/podivne-recepty-nasich-predku-historicka-vyzkousela-pripravit-napoj-z-perel-9018375?_gl=1*1m44xz6*_ga*MTYyMzAwNjcwMC4xNjc2ODk0OTI5*_ga_NHXTP7RWNV*MTcwNzkwODQxMS43NS4xLjE3MDc5MDkzNTcuMC4wLjA

Desková hra Badatelé z Moravského krasu

Autoři: Pavlína Komínková, Daniela Pernesová, Marek Novák, Vlastislav Káňa, Jakub Pernes

V rámci projektu Ministerstva kultury pro podporu vzdělávacích aktivit v muzejnictví vznikla v Muzeu Blanenska desková hra přizpůsobená potřebám edukačních programů a umožňující hru ve větším kolektivu.

Pedagogickým cílem hry je přiblížit návštěvníkům historii bádání v jeskyních Moravského krasu, význam objevování podzemních prostor, archeologických nálezů a kosterních pozůstatků prehistorické zvěře z tohoto unikátního přírodního prostředí. Výtvarné zpracování hry je inspirováno speleologickými mapami Jana Kniese, které jsou součástí sbírek Muzea Blanenska a kresbami nálezů, které si pořizoval Jindřich Wankel a jiní historičtí badatelé. Názvy jeskynních prostor jsou skutečnými názvy podzemí Moravského krasu a archeologické nálezy, jež hráči během hry získávají, byly skutečně v Moravském krasu objeveny. Mnohé z nich si mohou návštěvníci prohlédnout v expozici Cesta do pravěku Blanenska. Nálezy kosterních pozůstatků prehistorické zvěře jsou poté k vidění v expozici Moravské Švýcarsko Jindřicha Wankla.

Hrací pole se zvětšuje během hry přikládáním jednotlivých částí mapy - šestiúhelníky o průměru 14 cm. Hotová mapa tak na konci hry měří okolo jednoho až dvou metrů. Hrací pole se vykládá na koberec a umožňuje tak hru ve větším kolektivu. Hráči se rozdělí do čtyř badatelských skupin, v nichž promýšlejí strategii jednotlivých tahů. Každá skupina má svou figurku badatele, kterou se pohybuje po jeskyni, rozvíjí ji a objevuje v ní cenné nálezy. Ty pak odevzdá do muzea a získá za ně body věhlasu. Body věhlasu lze získat také za odkrytí nových podzemních prostor. Skupina, které se podaří získat nejvíce bodů věhlasu, vyhrává. Jednotlivé body věhlasu nesou podobu žetonu s portrétem Jindřicha Wankla – otce moravské archeologie a jednoho z nejvýznamnějších badatelů v jeskyních Moravského krasu.

Desková hra je v muzeu využívána při vzdělávacích programech Muzejní deskohraní, Pravěk na Blanensku, Vybraná témata z pravěku a středověku Blanenska, Moravské Švýcarsko a Moravský kras zblízka. Popularita hry přiměla muzeum k vydání zmenšené krabicové verze hry ve spolupráci s firmou Efko pod populárnějším názvem Tajemství Býčí skály.

Autory hry jsou: Pavlína Komínková (námět), Daniela Pernesová (edukační scénář hry, ilustrace) Marek Novák (archeologická obsahová část), Vlastislav Káňa (přírodovědná obsahová část), Jakub Pernes (scénář hry, herní mechaniky a pravidla hry)

Chcete se dozvědět více?

https://www.muzeum-blanenska.cz/zazitkove-programy

https://www.muzeum-blanenska.cz/vzdelavaci-programy

https://www.muzeum-blanenska.cz/eshop/tajemstvi-byci-skaly

https://www.zatrolene-hry.cz/spolecenska-hra/tajemstvi-byci-skaly-15757/

Když Brnem táhli mamuti

Autoři: Eva Vaníčková, Ondřej Bílek, Barbora Půtová

Umožněme i současným generacím utéci na chvíli do pravěkého světa pohledem Zdeňka Buriana, který nemalým způsobem ovlivnil dětství nás všech!

Již od 70. let 20. stol. Moravské zemské muzeum opatruje ve svých depozitářích největší sbírku Burianových děl, která čítá přes 200 olejů a kvašů, doprovázených velkým množstvím kreseb a studií. Od první výstavy našeho souboru (1973) uplynulo 50 let, přičemž význam a hodnota Burianova díla přes odborné revize představ o podobě a životě pravěkých lidí a předchůdců člověka neklesá a lze jej vnímat i konfrontovat v nových souvislostech. To bylo důvodem připravit v roce 2023 novou výběrovou instalaci více jak sedmdesáti děl v prostorách Pavilonu Anthropos MZM na ploše 250 m², doplněnou 3D hyperrealistickými antropologickými a zvířecími rekonstrukcemi, interaktivními haptickými prvky, překladem do znakové řeči pro neslyšící, filmovou projekcí, dětskou dílnou a dalšími doprovodnými aktivitami.

Výstava je příznivě uzpůsobena každé věkové kategorii. Dále bylo snahou ji i přátelsky nastavit pro různé druhy handicapu (vozíčkáře, neslyšící - překlady do znakové řeči, nevidomé - zprostředkováním upravené komentované prohlídky, která je postavena na haptických předmětech v každé sekci výstavy, jež jsou ústředními motivy samotných obrazů).

Výstava je součástí projektu Czech-in. Přednášky proběhly v ukrajinském, vietnamském a anglickém jazyce (s tlumočníkem) pro cizince dlouhodobě žijící v ČR. Komentované přednášky k výstavě jsou uzpůsobeny i pro různé zájmové kluby (Klub přátel architektury a výtvarného umění, klub přátel MZM...).

Samotná výstava i doprovodný katalog jsou v česko-anglické mutaci. Výstava byla přeložena do znakové řeči pro neslyšící.

Chcete se dozvědět více?

https://www.youtube.com/watch?v=--qdnADrHVg

https://www.youtube.com/watch?v=STDZQXtBQEk

https://www.youtube.com/watch?v=JOloVCSLZN0

Překlady pro neslyšící: https://www.youtube.com/watch?v=5uGHavXIiHY&list=PLkhVzkPdRpUjTB1bACShDyOCZT8SaC2PI

Memoriál 1620

Autoři: Kateřina Blažková, Ladislav Rytíř

V roce 2023 muzeum ve spolupráci s projektem 1620 Cesta k porážce připravilo již 4. ročník pochodu od Rakovníka na Bílou horu, kterým rekonstruuje události podzimu roku 1620 u Rakovníka, jež předcházely 2 dny před bitvou na Bílé hoře. Poprvé však byl součástí pochodu bohatý doprovodný program a účastníci pochodu ho absolvovali v dobových kostýmech a na koních. V sobotu 4. listopadu 2023 odstartoval pochod účastníků z nádvoří rakovnického muzea, kde proběhly ukázky střelby z mušket a dobové výstroje vojsk, odlévání kulí a ražba mince. Další zastávka s ukázkou dobového felčarství a ošetřování raněných včetně scénky přepadení pochodujících předsunutou hlídkou proběhla u rybníka Pánovka u Lán. Cíl prvního dne byl u rybníka Bulhar v Unhošti, kde veřejnost v dobovém táboře ochutnala vinnou kaši a po příchodu účastníků pochodu vyslechla jejich zážitky z 42km cesty. V neděli 5. listopadu 2023 pochod pokračoval z náměstí v Unhošti po 18km s cílem u mohyly na Bílé hoře, kde proběhla tradiční pieta padlým. Poté jsme zapálili svíčky také u hrobu padlých v areálu kláštera Panny Marie Vítězné po proběhlé bohoslužbě. Široká veřejnost se v průběhu pochodu v libovolných fázích připojovala a odpojovala dle svých fyzických možností, a tak si na vlastní kůži mohli účastníci prožít a připomenout cestu stavovského vojska z podzimu 1620. Za sebou mělo vyčerpávající 10tidenní šarvátky u Rakovníka a zdecimovanou jednotku bez zásob proviantu čekala po náročné cestě křivoklátskou krajinou rozhodující bitva. Těmito akcemi projektu 1620 Cesta k porážce dokládáme, jak významně události u Rakovníka ovlivnily výsledek bitvy na Bílé hoře.

V letošním roce Memoriál 1620 zaznamenal díky inovativní podobě mnoho prvenství: poprvé nám bylo umožněno Lesní správou Lány projít Lánskou oborou, abychom mohli věrně rekonstruovat tehdejší trasu vojska, poprvé se pochodu účastnili i dva koně, ale především se pochodu zúčastnil rekordní počet účastníků po oba dva dny (28) a mezi nimi byli i dosud nejmladší účastníci ve věku 8 a 11 let. Ohlasy jak samotných účastníků, tak z řad veřejnosti, jež navštívila doprovodný program na stanovištích (150 lidí), jasně ukazují, že i přes náročnost pochodu a celého programu jde o výjimečnou příležitost prožít historii prostřednictvím zážitku.

Chcete se dozvědět více?

Sledování pochodu v reálném čase na Follow me: https://cs.follow.me.cz/tracking/1620/?fbclid=IwAR0FAtpeeqjS0-SvSk2-R5uOca8TWnDj7nlQa4mYyTvgKtvUCRL3hArERTI

https://www.facebook.com/cesta1620/

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=cesta1620&set=a.906684021462599

www.1620.cz

Mistři cechů oděvních

Autoři: Aleš Nový, Eva Nová, Tomáš Koch, Roman Urbani

Autorská výstava seznamuje návštěvníky s problematikou výroby oděvů od získání a zpracování surovin po zhotovení finálního oděvu včetně doplňků, a to v měšťanském prostředí od 15. století do 2. poloviny 16. století. Výstava byla realizována ve spolupráci a za podpory Husitského muzea v Táboře v prostorách Staré radnice od 31. 10. 2022 do 10. 4. 2023. Kurátorem byl PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D.

Výstavu tvořilo 8 diorámat v životní velikosti evokujících řemeslné dílny s řemeslníky a jejich vybavením. Jednotlivé technologie textilních a kožedělných procesů byly prezentovány pomocí funkčních replik zařízení a nástrojů, vyrobených dle tuzemských i zahraničních archeologických a historických podkladů. Doplňovaly je vzorníky druhů látek a přírodně barvených textilií či vzorníky kůží. Samotné oděvy řemeslníků byly zhotoveny jako repliky měšťanských oděvů postihující vývoj módy v daném období.

Nedílnou součást představovalo přes 60 vystavených archeologických nálezů ze sbírek Husitského muzea vztahujících se k oděvním řemeslům a odívání. Každý výrobní proces doplňoval velkoformátový poster s populárně naučným textem, ikonografiemi, edukačními kresbami a historickým kontextem města Tábora. V nákladu 800 ks byla vydána stejnojmenná doprovodná publikace s anglickým resumé (každá kapitola) a anglickou mutací (katalogová část). Odborný lektorát zajistili PhDr. Helena Březinová, Ph.D. a PhDr. Martin Šimša, Ph.D.

Výstavu obohacovaly interaktivní prvky umožňující vyzkoušet si některé z řemeslných úkonů. Pro veřejnost byly uspořádány 4 programy „Oživená řemesla“ s workshopy, odborným výkladem a prezentací vybraných technologií přímo na zařízeních v expozici. Byl vytvořen speciální lektorský program pro ZŠ a gymnázia. Pro zájmové skupiny byly pořádány komentované prohlídky. Celkem výstavu zhlédlo na 4000 návštěvníků.

Výstava je koncipována jako putovní s možností instalace v dalších muzeích, s cílem vyzdvihnout vždy archeologický a historický kontext konkrétní lokality.

Chcete se dozvědět více?

https://mistri-cechu-odevnich.mozellosite.com/

https://youtu.be/OSgEuta_p1Y

https://decko.ceskatelevize.cz/video/i955589

Tvář minulosti

Autoři: Eva Vaníčková, Ondřej Bílek, Zuzana Havlická, Pavlína Doležalová, Filip Mond

Výstava měla upozornit širokou veřejnost především na proces vzniku antropologických rekonstrukcí a jejich tvůrce. Ve výstavách standardně vidíme již konečné produkty, ale již nevidíme, co a kdo stál u jejich procesu zrodu.

Výstava Tvář minulosti (1. 4. - 18. 6. 2023) představila moderní metodu rekonstrukce podoby člověka (antropologickou rekonstrukci), jejímž prostřednictvím ožívají podoby lidí staré několik desítek i stovek tisíc let. Díky propojení antropologické a sochařské práce mohl návštěvník spatřit tváře těch, jež dosud vídal v muzeích jen jako kosterní pozůstatky. Vůbec poprvé se tak u nás ukázal samotný proces a konkrétní tvůrci. V rámci výstavy bylo možné spatřit nejen finální produkty této složité, ale pro popularizaci velmi významné metody, ale i určité meziprodukty vznikající během práce v ateliéru (formy, 3D tisky, apod.) Tento projekt představil společnou práci antropoložky Mgr. Evy Vaníčkové a sochaře MgA. Ondřeje Bílka z Laboratoře antropologické rekonstrukce při Moravském zemském muzeu v Brně. Prezentovali zde figury, které vznikly pro různá tuzemská, ale i zahraniční muzea. Prezentovány byly formou reálných soch, ale i prostřednictví velkoformátových fotografií. Skrze fotografie a velké množství materiálu pocházejícího přímo z jejich ateliéru podrobně popsali proces rekonstrukce podoby krok za krokem. Díky přenesení částí ateliéru se tak výstava stala i částečně interaktivní, návštěvník si mohl sáhnout na rozličné materiály při rekonstrukci používané. V ateliéru doposud vznikaly především figury lidí, avšak výstava nahlížela i k počátku tvorby soch zvířecích, kterým se nyní autoři také věnují. I proto bylo možné ve výstavě spatřit menší modely zvířat i model paroží Megalocera gigantea v reálné velikosti, který byl vyroben díky spolupráci s Naturhistorisches museum ve Vídni. Toto paroží společně s reálnou figurou šamana z Francouzské ulice v Brně bylo ústředním prvkem celé výstavy, který byl podpořen ještě výraznou projekcí, která zdůraznila význam šamanství v paleolitických společnostech.

Chcete se dozvědět více?

https://www.mzm.cz/aktuality-1/vystava-tvar-minulosti-v-archeoparku-pavlov-predstavuje-antropologicke-rekonstrukce-antropolozky-evy-vanickove-a-sochare-ondreje-bilka

Výstava Nejstarší šperky a ozdoby těla

Autorka: Martina Galetová

Výstava Nejstarší šperky a ozdoby těla prezentovala výsledky projektu GAČR/MZM ve čtyřech částech – zdrojové materiály pro tvorbu ozdob, jejich typy, výsledky technologických analýz a zobrazení člověka tvůrce/nositele. Unikátně byly vystaveny všechny Venuše z České republiky a další lidská zobrazení s cílem ilustrovat možnou/chtěnou podobu člověka v paleolitu. Na dalších příkladech lidských zobrazení je pak nepřímo dokumentováno neuchovatelné – doklady zdobení samotného lidského těla jako je malba, tetování či jizvení. Výsledky revizního výzkumu původního archeologického kontextu hrobu tří jedinců z Dolních Věstonic II jsou zpřístupněny pomocí videomapingu. V MZM byla prezentována také antropologická rekonstrukce šamana z Francouzské ulice (Laboratoř Antropologické rekonstrukce MZM) v jehož hrobovém kontextu bylo nalezeno velké množství ozdob. Unikátnost prezentace je postavena na originálních artefaktech nejstarších šperků, které jsou předmětem státní ochrany (národní kulturní památka rejst. č. ÚSKP 444 - Soubor nejvýznamnějších archeologických nálezů z období kultury lovců mamutů, včetně Věstonické venuše). Většina z nich až na výjimky nebyly nikdy vystaveny – je to tedy první souborná výstava těchto předmětů zasazených do kontextu tehdejší společnosti. Tomu je přizpůsoben způsob vystavení těchto předmětů v nejvyšším stupni zabezpečení. V MZM byla také součástí prezentace současného autorského šperku. K výstavě byl vydán katalog, návštěvnický text, materiály pro doprovodné aktivity, upomínkové předměty a byla prezentována jednotným autorským vizuálním stylem.

Výstava proběhla v Moravském zemském muzeu, pavilonu Anthropos v Brně (19. 8. 2022 – 2. 4. 2023) a v Národním muzeu v Praze (22. 9. 2023 – 29. 2. 2024).

Chcete se dozvědět více?

https://www.mzm.cz/nejstarsi-sperky-a-ozdoby-tela

https://www.mzm.cz/aktuality-1/nahlednuti-do-vystavy-nejstarsi-sperky-a-ozdoby-tela

https://www.youtube.com/watch?v=EJQP0MRjCtE

https://fb.watch/qtslza_Lpf/

https://fb.watch/qtsrv5UayJ/

https://youtu.be/dxi8AFuL10Q

Výstava Poklady východní Moravy

Autoři: Samuel Španihel, Adam Fojtík

Cílem výstavy bylo představit mincovní depoty, jež byly nalezeny v posledních letech v okresech Vsetín a Zlín. Poprvé byly vystaveny nálezy stříbrných mincí z Ústí a Loučky a také zlaté mince z Fryštáku. Celkem šlo o více než 1000 kusů.

Tyto exponáty byly tematicky doplněny o „poklady“ ze starších období. Jednalo se o nálezy depotů, které pokrývaly období od doby bronzové až po raný novověk. Díky výpůjčkám byly na výstavě prezentovány depoty z celého Zlínského kraje a několika blízkých regionů. Artefakty se rozdělily do vícero kategorií – zbraň, nástroj, surovina a polotovar, šperk a platidlo. Každá skupina měla vlastní příběhovou linii. Odbornou stránku výstavy obohatily obrazem i slovem (člen zdejšího divadla načetl vybrané ukázky) motivy z tvorby J. Kobzáně, které poukazují na vnímání depotů jako bájných pokladů, jenž je v prostředí Valašska stále živým prvkem lidové kultury.

Kromě běžného návštěvníka muzea, byla výstava zaměřena na základní a střední školy, pro které byl nachystán i lektorský program. Samoobslužné interaktivity zastupovala mincovní raznice a „archeotabule“, kde si návštěvníci mohly vyrazit minci, nebo zkusit zařadit vystavené předměty do správné vrstvy. K dispozici byla také externí interaktivita, kterou ocenili zejména menší děti – pískoviště s drobnými archeologickými nástroji. Návštěvníci se v něm mohli volně prohrabávat a každý den si jeden šťastný nálezce odnesl domů repliku pražského groše.

Průvodní texty byly částečně přeložené do angličtiny, autor výstavy podle potřeby vedl komentovanou prohlídku v angličtině.

Chcete se dozvědět více?

http://www.muzeumvalassko.cz/akce-a-vystavy/poklady-vychodni-moravy

Studentská cena

Brno pod B(d)rnem

Autorky: Barbora Rygulová, Natálie Šnejdrlová

Projekt vznikl v rámci předmětu popularizace vědy na Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Cílem bylo širší veřejnosti představit archeologii Brna srozumitelnou a zábavnou formou, a to skrze vytvoření trasy po archeologických lokalitách ukrytých ve městě.

Pro trasu bylo vybráno 10 lokalit pokrývající archeologická období od paleolitu po vrcholný středověk. Ke každé lokalitě byl vypracován text v českém jazyce srozumitelný pro účastníky, kteří se archeologii nevěnují. Projekt byl cílen na rodiny s dětmi, základní školy a volnočasové oddíly. Motivací pro mladší účastníky je získávání bodů za splněné kvízy a úkoly. Splněním všech úkolů se účastníkům otevře možnost vyzvednutí odměny v pavilonu Anthropos. Dospělí naopak ocení variabilitu trasy, která nemusí být splněna v jeden den, ale lze ji absolvovat i v průběhu delší doby. Trasu lze tedy rozložit do více výletů. Všechny místa jsou také dostupná městskou hromadnou dopravou a je tedy koncipována i pro školní exkurze.

Jako platforma byla použita aplikace Actionbound, která umožňuje vkládání GPS souřadnic, textů a vytváření kvízů. Stezka aktuálně obsahuje 10 míst archeologických lokalit, nicméně aplikace nabízí prostor pro další budoucí rozšíření a úpravy. Aplikace je volně dostupná ke stažení zdarma přes Google play nebo Apple.

Aplikace nabízí široký dosah uživatelů, jak v rámci turistických tras, tak jako výukový materiál pro školy. Aktuálně je stezka nejčastěji využívána rodiči s dětmi. Trasa a texty byly také využity např. v rámci mezinárodního dne archeologie, včetně komentovaných vycházek pod záštitou Ústavu archeologie a muzeologie MU a Moravského zemského muzea. Využitá byla také v rámci programu pro skauty z Ostravy.

Chcete se dozvědět více?

https://archeo-muzeo.phil.muni.cz/pro-verejnost/popularizace-vedy/archeologicka-stezka

Klub mladých archeologů

Autorky: Johana Stejskalová, Soňa Kovalovská

Klub mladých archeologů je kroužek pro žáky druhého stupně základních škol, který zájemcům o téma archeologie dává možnost věnovat se mu hlouběji než jen ve školních lavicích.

V Klubu mladých archeologů jsou prezentovány poznatky o kultuře a dějinách převážně starověkého Řecka a Říma zábavnou formou. Ty jsou doplněné o badatelské úkoly, kontakt s originály a replikami archeologických nálezů, ale také tematické hry, tvoření a informace o práci archeologů. Kroužek probíhal formou týdenních schůzek v obou pololetích a dohromady se ho zúčastnilo šestnáct dětí. Aktivity Klubu mladých archeologů budou pokračovat i v roce 2024.

Nejdříve se autorky s dětmi věnovaly dějinám a archeologii starověkého Řecka a Říma – práci klasických archeologů, příběhu H. Schliemanna, ale i Kréty a Mykén, mytologie, umění i dějinám starověkého Řecka, hledání antických motivů v architektuře Národního muzea. Dalším tematickým celkem byl starověký Řím – osud Pompejí poznávaný skrze Pliniovy dopisy, každodenní život starých Římanů, který si bylo možné vyzkoušet díky mnoha replikám archeologických nálezů a v neposlední řadě legionářský výcvik. Na podzim poté převládlo téma mytologie – jací byli antičtí bohové a jaké osudy potkaly jednotlivé hrdiny jako například Odyssea nebo Hérakla. Autorky se s dětmi zamýšleli zejména nad tím, jak tyto informace dnes víme, zkoumali antické písemné i ikonografické prameny. Na konci tohoto pololetí si účastníci odnesli svázaný výtisk svých vlastních komiksů s mytologickým námětem, na kterých v průběhu kroužku pracovali.

Chcete se dozvědět více?

https://publikace.nm.cz/program/pro-rodiny-s-detmi/klub-mladych-archeologu-za-poklady-antickeho-recka-a-rima

https://www.nm.cz/program/pro-rodiny-s-detmi/klub-mladych-archeologu-vzhuru-nejen-na-olymp

Pravěké dny na hradě Točníku

Autorka: Markéta Březinová

Cílem projektu je představení experimentální archeologie jako náplně činnosti dětského zájmového oddílu.

Oddíl experimentální archeologie Mamuti funguje od roku 1980 při Domě dětí a mládeže v Praze 7. Od roku 1997 pořádá pravidelně akci pro veřejnost s názvem „Pravěké dny na hradě Točníku“, kde členové oddílu (děti ve věku od 9 do 16 let) spolu s vedením oddílu (skupina 12 studentů středních a vysokých škol) prezentují návštěvníkům hradu Točník pravěké výrobní techniky a postupy. Předváděné experimenty a dovednosti zahrnují výrobu keramiky, přípravu pokrmů, textilní techniky, odlévání kovů, kovotepectví, lukostřelbu, rozdělávání ohně a hudební nástroje. Těmto činnostem se oddíl věnuje po celý rok, včetně třítýdenního letního tábora.

V roce 2023 proběhly Pravěké dny na hradě Točníku ve dnech 4. – 7. května, jednalo se již o 26. ročník akce. Ze strany návštěvníků byl již tradičně velký zájem, kromě výkladu u jednotlivých stanovišť měly největší ohlas praktické ukázky jednotlivých postupů, které si malí i velcí návštěvníci mohou vždy vyzkoušet a vytvořený výrobek si i odnést. Akce se konala ve dvou turnusech – ve čtvrtek a v pátek byla vyhrazena objednaným školním skupinám, v sobotu a v neděli veřejnosti. Pro všechny děti byla připravena zajímavá hra, při které se nejen pobavily, ale i blíže seznámily s pravěkem.

Cílovou skupinou jsou rodiče s dětmi školního věku a také třídy základních škol (1. stupeň, 2. stupeň, nižší ročníky víceletých gymnázií).

Chcete se dozvědět více?

https://mamuti.cz/tocnik-2023/

https://mamuti.cz/mamuti-na-tocniku/

https://decko.ceskatelevize.cz/video/i691844

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info