Vážení soutěžící,
při přihlašování projektu prosím zohledněte následující doporučení. Abstrakt by měl být strukturovaný, aby v něm bylo možné vždy najít následující informace:
• Cíle projektu (stručně, jednou větou)
• Anotace (rozsah znaků doporučeno 500-1000 znaků)
• Na jakou cílovou skupinu je projekt zaměřen
• Jaké má projekt jazykové mutace
• Dosah (návštěvnost, náklad, atp.)
• Odkazy na stránky, videa, případně další zdroje

Obrazové přílohy, fotografie, náhledy webů a podobně prosím nahrávejte scelené do pdf. U příloh prosím dbejte na jejich výpovědní hodnotu, aby z nich bylo možné posoudit kvalitu a dopad akce nebo počinu. U monografie například přiložte výběr z několika kapitol nebo celé pdf, u výstav doložte fotografii tiráže, způsob instalace a interakce s návštěvníky, u festivalových nebo zážitkových aktivit video atd.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info