Jestliže projekt přihlásím do studentské kategorie, mohu zároveň soutěžit o hlavní cenu?

Ne. Po aktualizaci podmínek soutěže pro rok 2019 došlo ke změně v zaměření cen. Původní hlavní cena byla změněna na cenu akademickou, všechny tři kategorie jsou nyní na stejné úrovni. Aplikace umožňuje zvolit pouze jednu kategorii. Pokud při kontrole formálních náležitostí komise nazná, že projekt není v nejvhodnější kategorii, doporučí soutěžícímu přesunutí přihlášky do jiné kategorie.

Jaké jsou přesně podmínky pro přihlášení do studentské kategorie? Musí být všichni členové týmu studenti?

Zásadou je, aby celý projekt od idey po realizaci byl studentské dílo. Tým může mít konzultanta pro specifickou odbornost nebo zkušenost, který je mimo studentský statut. Ale 80% týmu musí tvořit aktivní studenti vysoké nebo střední školy. Aktivním studiem je míněno nepřerušené a předčasně neukončené studium.

Musí být všichni studenti v projektech aspirujících na studentskou cenu pouze studenti archeologie?

Ne. Ačkoli je soutěž míněna jako prostředek ocenění v rámci archeologické profese (včetně přípravy na ni), nemusí se jednat pouze o studenty archeologie, zde je kvalita projektu definována vylučovacím hodnotícím kritériem, jímž je odborná správnost.

Nenašli jste odpověď na Váš dotaz ani ve stanovách, ani zde? Napište nám!

Oficiální kontaktní e-mail


e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info