Úpravy stanov soutěže:

Na základě zkušenosti z pilotního ročníku 2018 dochází s účinností od 1. 3. 2019 k následujícím úpravám a upřesněním stanov a podmínek soutěže.

  • Projekty oceněné prvním místem v libovolné kategorii, již nemohou být znovu přihlášeny. Projekty oceněné druhým a třetím místem, stejně jako ostatní neumístěné projekty se mohou zúčastnit znovu. Rozhodující je pouze rok realizace a doložitelnost popularizačního dopadu.

  • Soutěžit mohou pouze projekty realizované v roce soutěže. Za výjimku lze uznat popularizační monografii, aby bylo možné posoudit dopad (počet prodaných výtisků). Do soutěže jsou v roce 2019 připuštěny monografie vzniklé v roce soutěže nebo v předcházejícím roce. Odborné monografie (se strukturou odborného textu) nejsou do soutěže přijímány.
  • Víceletý projekt lze přihlásit opakovaně pouze za předpokladu, že vždy proběhla zcela zásadní inovace, upgrade nebo rozšíření oproti předchozímu ročníku.
  • Pouze do studentské ceny lze přihlašovat projekty, které nejsou realizované v plném rozsahu. Jako doložení realizace může sloužit pilotní nebo částečná realizace. Důvodem je znevýhodnění studentů ve finančních možnostech a zázemí při realizaci aktivit. Nelze však přihlásit pouhý rozpracovaný nápad.