Hodnocení příspěvků za rok 2018

5. 2. 2019

V současné době probíhá hodnocení přihlášených příspěvků odbornou komisí ve složení:

  • doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc.
  • doc. Mgr. Petr Neruda, Ph.D.
  • Mgr. Ludmila Kaňáková, Ph.D.
  • Mgr. Petr Kostrhun, Ph.D.
  • PhDr. Marian Mazuch, Ph.D.
  • Mgr. Martin Novák, Ph.D.
  • Mgr. Richard Thér, Ph.D.
  • Mgr. Pavla Růžičková
  • Bc. David Hons

Do prvního ročníku soutěže bylo přihlášeno celkem 38 projektů, z toho 35 projektů prošlo hodnocením formálních náležitostí. Výsledky budou zvěřejněny po uzavření hodnocení.

Více článků

Přehled všech článků